ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Предшколски програм

Од радне 2019. године, васпитно-образовни рад заснивамо на „Годинама узлета“ –концепцији Основа програма предшколског васпитања и образовања Републике Србије. С обзиром на то да од 2001. године, примењујемо Монтесори педагогију у нашем раду, један од циљева нашег рада је интеграција Монтесори приступа и пројектног приступа учењу, које подразумевају Нове основе програма предшколског васпитања и образовања.

У нашој установи имамо једну  мешовиту васпитно -образовну групу узраста од 3. године до поласка у школу. Бринемо једни о другима, градимо односе поверења, уважавања, блискости. На овај начин код деце подстичемо  развој социјалних вештина, кроз сарадњу, договарање, вршњачко учење и богату и разноврсну размену и комуникацију са вршњацима, млађом и старијом децом и одраслима. Поред свега наведеног деца имају могућност да се осаме и раде самостално на активностима које су смислене за њих.

Цео наш тим се труди да створи подржавајуће социјално и физичко окружење којим развијамо самосталност детета, обезбеђујемо сигурност, учешће деце, васпитача и родитеља при чему негујемо сарадњу, припадност групи, осећај заједништва. Фокус нам је на развијање заједништва деце и одраслих, повезујемо се са породицом и локалном заједницом стварајући прилике за заједничко учење.

Активности у нашем вртићу проистичу из искустава, интересовања, потреба  свих актера, догађаја у васпитној групи и заједници. Деца у нашој установи усвајају знања кроз интегрисана искуства. Наш тим је усмерен на препознавање и уважавање интегритета, различитости и посебности сваког детета  и породице. У процесу учења учимо сви. Деца и васпитачи заједничким снагама долазе до нових сазнања. Деца  уче кроз властиту активност, кроз ангажованост, кроз јединство онога што доживљавају, промишљају и онога што раде. Учимо радећи на пројектима. Самостално проналазимо одговоре, учимо кроз игру, постављамо питања, истражујемо, посматрамо, предузимамо акцију. Неретко нам у томе помажу и родитељи, пријатељи, стручњаци… Учимо кроз истраживачку игру у вртићу али и у нашем дивном окружењу, у дворишту, на улици, у шуми, на обали језера, реке, баре, у библиотеци, продавници, пошти…